Thời Khóa Biểu

Khối chồi

Vào lúc:   11/09/2013, Lượt xem: 3636

 

THỜI GIAN

 

HOẠT ĐỘNG

6h30 – 8h00

Đón trẻ - Trò chuyện đầu giờ - Thể dục sáng – Ăn Sáng

8h00 – 8h50

Hoạt động có chủ đích

8h50 – 9h20

Hoạt động ngoài trời

9h20 – 10h00

Hoạt động góc

10h00 – 14h00

Vệ sinh – Ăn Trưa – Ngủ Trưa

14h00 – 14h30

Ăn xế

14h30 – 15h30

Hoạt động chiều

15h30 -16h30

Vệ sinh – Trả trẻ