Tin Nhà Trường

Hướng dẫn cài đặt chương trình camera mới trên điện thoại

Vào lúc:   04/07/2016, Lượt xem: 3669

 

                                                                                                                                                     nhà trẻ 6 , mầm 3 :port :3007

                                                                                                                                                     Mầm 4, mầm 5 :    port :3008
                                                                                                                                                     Chồi 1, chồi 2 :      Port : 3009
                                                                                                                                                     Lá 3, lá 4 :            Port  : 3010