Tin Nhà Trường

Bảo trì hệ thống Camera

Vào lúc:   12/04/2018, Lượt xem: 754

THÔNG BÁO

( V.v tạm ngưng hoạt động Camera trường )

Từ 10h30 đến 16h00 , ngày 12-04-2018. Tạm ngưng hoạt động Camera tại trường Mầm Non ABI-ĐỒNG NAI khu vực khối Whale để phục vụ việc bảo trì hệ thống. Sau thời gian này Camera nhà trường sẽ hoạt động lại bình thường.

Rất mong quý phụ huynh thông cảm.